සුජානිට මලික්ගෙන් ‍රැකවරණය.

සිය නිල බලය අයුතු ලෙස යොදවා රුපියල් මිලියන සිය ගනනක්‌ අයථා ලෙස උපයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නාමල් ඇතුළු...
Read More

පොලිස්පති බුදියගන්නෙත් පොලිස්ගාඩ් දාගෙන.

පූජිත් ජයසුන්දර පොලිස්පතිතුමා රෑට නිදාගන්නෙ වෙනමම කාමරේක, පොලීසියේ ඉන්න ලස්සන, තරුණ පොලිස් රාළහාම...
Read More

සජිත්ගේ ලේකම් රැකියා දෙන බව කියා තරුණියක් දුෂණය කරයි.

හම්බන්තොට කමල් සමරරත්න හිටපු විපක්ෂ නායක  රැකියාවක් ලබා දෙන මුවාවෙන් අවුරුදු 20ක ගැහැණු දරුවෙකු ද...
Read More