Gossip Lanka Political වෙබ් අඩවියේ පලවන සැම පුවතක්ම වගකිමේන් යුතුව වාර්තා කරන බව අප ඉතා වගකිමෙන් යුතුව අවධාරණය කර සිටිමට කැමැත්තෙමු. එමෙන්ම අප විසින් කරන සියලුම අනාවරණයන් සම්බන්ධයෙන් අප වගකියන අතරම එම අනාවරණයන් හරහා ඔබ යම් අපහසුතාවකට ලක්වුයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු දිමේ අයිතිය අප විසින් තහවුරු කර තිබේන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ලියන්න – GLP

මන්ත්‍රී අතුල විජේසිංහ හොර අඹුව සමග රන්තලිය හෝටලයේ.


වයඹ පළාත් සභා මන්ත්‍රී අතුල විජේසිංහ මහතා තමාගේ පැණි කිරිල්ලි වන ජනාධිපති විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනි මල්විල නෝනා සමග  කුරුණෑගල රන්තලිය හෝටලයේ කාමරයක සිටින විට තවත් මන්ත්‍රීවරයෙකුට අසුවී ඇත. එම මන්ත්‍රීවරයා පළාත් සභාවේ හිටපු එජාප මන්ත්‍රීවරයෙකි . 

දැනට ජේ.සී. අලවතුවල මහතාගේ ලේකම්ධුරය දරන්නේද ඔහුය. කෙසේ වෙතත් මල්විල නෝනා සහ අතුල විජේසිංහ මහතාගේ හාදකම වයඹ පළාතේ ප්‍රසිද්ධ රහසකි.  මේ දිනවල මෙම සම්බන්ධය ඉතා දරුණු ලෙස සිද්ධවෙන බවට ආරංචි ලැබී ඇත.

අතුල විජේසිංහ මහතාගේ සහ මල්විල නෝනගේ මේ සම්බන්ධය ගැන අපි මල්විල නෝනගේ නිත්‍යානුකූල සැමියාවන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ටී. මල්විල මහතාගෙන් අසන විටදී ඔහු පැවසුයේ බල්ලෝ බිරුවට කඳු පාත්වෙන්නේ නැති බවත් පල ඇති රුකට ඉතිහාසයේ ඉඳන්ම ගල් වැදුණු බවත්ය.

කෙසේ හෝ අතුල විජේසිංහ මහතාගේ වාහනයේ තිබී මල්විල නෝනගේ ඔරලෝසුවක්ද හමුවී මීට ඉහතදී විශාල ප්‍රශ්නයක් වූ බව ඔහුගේ පුත් යසස් විජේසිංහ පුවත් පතක මාධ්‍යවේදියෙකුටද පවසා ඇත. 

මේ අතර පහුගිය 15 වේනිදා මාවතගම ජේ.සී ගේ  නිවෙස් රහස් සාකච්ඡාවක් පැවතුනා. ඒ සදහා සහභාගී වුනේ හේක්ටර් අප්පුහාමි, පියසිරි රාමනායක සහ ලක්ෂ්මන් වෙඩරුවයි. ඔවුන් පළාත් සබාවේ  බහුතරය ෙපන්නන්න කුමන්ත්‍රණයක් සැළසුම්කලා. ඒ  අනුව ඔවුන් කියා සිටිෙය් සංධාන මන්ත්‍රීවරු 15 ෙදෙනක් අද හවස 2.30 ට ජේ.සී. අලවතුවල විපක්ෂ නායක නිවසට එකතුවන බවයි. ලක්ෂ්මන් ෙවඩරුව හා රාමනායක සංන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන්ට එම ස්ථානයට එන ෙලස දුරකතනෙයන් දැනුම් දුන්නා. විවිධ අවුල් හැදුනු මන්ත්‍රීවරු කීපෙදෙනක්ටම ඔවුන් කතා කලා. ඒ මන්ත්‍රීවරුනුත් එන්නම් කියලා පොරොන්දු වුනා. හැබැයි හවස් වෙනකල් කවුරුත් ගිෙය් නෑ. ලක්ෂ්මන් වෙඩරුවයි පියසිරි රාමනායකයි ෙජ්සීලාෙග් ගේදරින් දවල්ට කාලා හවස තේත් බීලා හිස් අතින්ම ගෙවල්වලට ගියා. එදා ඔවුන් සැළසුම් කෙල් ජේ.සීට මහඇමතිකම දීලා ඔවුන් දෙදෙනාට ඇමතිකම් දේකක් අරෙගන රජ වෙන්නයි. ආණ්ඩුකාරවරයාට දැනුම් දීලා තිබුනේ තමන් බහුතරය අරෙගන නිල නිවසට එන බවයි. ෙජ්සී ඒලෙස  ආණ්ඩුකාරවරයාට කියා තිබුනා. අවසානේ ඔහු පචවුනා.

ඔය අතෙර් හිටපු මහ අැමති අතුල සහ ධර්මසිරි දසනායක ජේ.සී අලවතුවල එක්ක රහස් සාකච්ඡාවක් 16 වෙනිදා කලා. එහිදී ධර්මසිරි දසනායක කියා සිටිෙය් මෙග් සභාපතිකම හේ ඇමතිකමක් ලබා දෙන ලෙසයි. අතුල කියා සිටියේ අපේ  කට්ටිය මට ඉන්නවා මම බහුතරය හදා ගන්නම් ජේසී මට සහය දෙන්න මම ඔයාට ඇමතිකම් දෙකක් දෙන්නම්. ඒ දෙක ඔයයි, හෙක්ටර් අප්පුහාමියි බෙදා  ගන්න. දිගටම ජේසී ඇනෙගන හිටපු නිසා අතුලෙග් කතාවට ෙජ්සී එකගවුනා අතුල 16 රෑ ඉදලම වැඩ් පටන් ගත්තා. මන්ත්‍රීවරුන්ට දුරකතන පණිවිඩ දුන්නා. කීපෙදෙනක් ෙගදරටත් එක්කරෙගන ආවා. ඒ මෙහයුම තවම ක්‍රියාත්මක ෙවමින් තිෙයනවා. 

මේ සියලු කුමන්ත්‍රණ ෙදස බලාසිටි ෙසෟඛ්‍ය ඇමති ඩී.බී.ෙහ්රත් 17 රාත්‍රියේ  ඔහුගේ කුමන්ත්‍රණය පටන් ගත්තා. දයාසිරි ගියාම මමයි මහ ඇමති. ඒක වෙන කාටවත් දෙන් නෑ. එසේ කියමින් ඔහුග්ම වාහන වලින් මන්ත්‍රීවරු හතර ෙදෙනකු ෙගදරට ෙගන්වා ගත්තා. ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කෙල් තමන් වටා බහුතරය හදා ගන්නයි. ඒකට ෙජ්.සී.සමගත් සාකච්චා කලා. ඒ දුරකතන සාකච්ඡාව එච්චර ෙවලා ගිෙය් නෑ. ෙජ්.සී එ් ෙයා්ජනාවට අකමැති වුනා. නමුත් ඩී.බී.ෙහ්රත් වැෙඩ් අත ඇරලා නෑ. ඔහු දිගටම මන්ත්‍රීවරුන්ට කතා කරනවා. එක් මන්ත්‍රීවරෙයක් ඔහුට කියා අැත්ෙත් අයිෙය් අපි වයඹින් හත්ලක්ෙෂකට වැඩිය බුලත් ෙකාෙල්ට ඡන්ෙද ගත්තා. UNP කාරයෝ ගත්ෙත් යන්තම් ලක්ෂ ෙදකයි. ෙම් ලක්ෂ හ තේ ජනතාව ලක්ෂ ෙදකකට පාව ෙදන්නද හදන්ෙන්. මටනම් ඔය පවුකාරකමට අත ගහන්න බෑ. ජනතාව අපිට මූණට කෙල ගහයි කියාය.

Lanka X R


Share on Google Plus

Right to Reply

Gossip Lanka Political වෙබ් අඩවියේ පලවන සැම පුවතක්ම වගකිමේන් යුතුව වාර්තා කරන බව අප ඉතා වගකිමෙන් යුතුව අවධාරණය කර සිටිමට කැමැත්තෙමු. එමෙන්ම අප විසින් කරන සියලුම අනාවරණයන් සම්බන්ධයෙන් අප වගකියන අතරම එම අනාවරණයන් හරහා ඔබ යම් අපහසුතාවකට ලක්වුයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු දිමේ අයිතිය අප විසින් තහවුරු කර තිබේන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ලියන්න – GLP
    Comment
    Facebook Comment